Участници

OFFICE & WORKSPACE FORUM 2024
15 Май 2024, Sofia Event Center

инж. Александър Стоянов

ръководител направление Интелигентна инфраструктура, Siemens

Инж. Александър Стоянов е ръководител на направление „Интелигентна инфраструктура“ при Сименс ЕООД. Той е дългогодишен мениджър с доказан опит в индустрията на сградните технологии и енергийната инфраструктура. Специалист в продажбите с инженерен опит и практика в няколко мултинационални компании. Завършил е две магистърски степени: по бизнес администрация и електроинженерство.  Основен фокус в дейността му е предлагането на иновативни и технологични решения в сградния фонд, и енергетика,  с цел подобряване и опазване на околната среда, местата на обитание и обществените екосистеми.