Участници

OFFICE & WORKSPACE FORUM 2024
15 Май 2024, Sofia Event Center

Калоян Крумов

съдружник в адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“

Калоян е адвокат в сферата на недвижимите имоти и финансиране във водещото българско адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“ (ДГКВ). Той се е утвърдил с опита и лидерството си при проекти в областта на недвижимите имоти и финансирането, по-специално в секторите на търговските недвижими имоти и индустриалното развитие. Правната му експертиза е решаваща за оформянето на инвестиционни и транзакционни структури и документация за инвестиции, които също така дават приоритет на последните промени в ESG рамките и свързаното законодателство на ЕС.
Експертният опит на Калоян е от особено значение за заинтересованите страни на днешния пазар на недвижими имоти - от инвеститори и финансови институции до наемодатели и наематели.