Участници

OFFICE & WORKSPACE FORUM 2024
15 Май 2024, Sofia Event Center

Лилия Кръстева

ръководител на отдел "Управление на имоти" в България, Ceres Management Services

Като такъв тя ръководи услугите по управление на собствеността и проектите на Park Center Sofia и Sofia Airport Center. 
Лилия Кръстева има двадесетгодишен опит в разработването на проекти, управлението на имоти, съоръжения и проекти, като е работила за големи международни компании в сектора на недвижимите имоти.