Участници

OFFICE & WORKSPACE FORUM 2024
15 Май 2024, Sofia Event Center

Йордан Кръстев

директор, Бизнес Парк София

Йордан Кръстев притежава над 15-годишен опит в сферата на недвижимите имоти. Заемал е мениджърски позиции в редица, както по-малки компании, така и в големи холдингови структури като EUROHOLD Bulgaria.

През 2010 година се присъединява към екипа на „Бизнес Парк София“, като в продължение на 10 години успешно ръководи отдаването на офисните площи в комплекса. Някои от ключовите компании, с които работи са HP, IBM Bulgaria, SEGA Black Sea, Axway, ttec, и други.    

От 2020 година поема управлението на „Офис площи“ – един от ключовите отдели в Cushman&Wakefield Forton. За периода до януари 2023 има в портфолиото си редица знакови сделки, някои от които Thermo Fisher, Huawei, Global Foundries, Merkle (a Dentsu company) и други.

От февруари 2023 година се завръща в управлението на „Бизнес Парк София“ като управляващ директор на дружествата на Arco Capital Corporation в България, собственик на комплекса. Отговаря както за оперативната дейност по изпълнението на договорите с повече от 120 наематели, така и за осъществяването на инвестиционните планове на дружествата.